Startpagina

Disclaimer - privacy policy

Registratie van persoonsgegevens
Bezoekers van Chiro Grömme kunnen ons via de site contacteren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Chiro Grömme opgenomen in het klantenbestand.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Chiro Grömme. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door het bericht met klacht te mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Doorgeven van gegevens aan derden
Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie.

Inzage en correctie van gegevens
De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Cookies
Bij internetbezoek plaatst Chiro Grömme cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de site van Chiro Grömme surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en auteurs te informeren.

We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:
Chiro Grömme
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Uitgever
Chiro Grömme

Copyright Chiro Grömme
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken uit publicaties van Chiro Grömme mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Chiro Grömme hiervoor de reproductierechten heeft verleend.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Wenst u een artikel over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact te nemen met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Aansprakelijkheidsclausule
Via deze website wil Chiro Grömme u informeren over consumentenbedrog. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of accuraat. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie zo exact en actueel mogelijk is. Aarzel niet om aan Chiro Grömme eventuele fouten of tekortkomingen te melden die u opmerkt op de website.
Chiro Grömme is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zou leiden door het gebruiken van gegevens op deze website, zelfs niet wanneer die gegevens verwarrend, verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u vindt op een website waarnaar de Chiro Grömme-webstek via een link verwijst.

 
ZoekenChiro Grömme op FaceBook
Facebook Image